Жуыну әні

Жуыну әні

Сабын алып бет жуамыз, бет жуамыз, бет жуамыз,
Сабын алып бет жуамыз ұйқыдан тұрғанда!
Жуамыз, жуамыз,
Тазалап жуамыз!

 

Тарақпен шаш тараймыз, шаш тараймыз, шаш тараймыз,
Тарақпен шаш тараймыз ұйқыдан тұрғанда!
Тараймыз, тараймыз,
Тарақпен тараймыз!

 

Шөткемен тіс ысамыз, тіс ысамыз, тіс ысамыз,
Шөткемен тіс ысамыз ұйқыдан тұрғанда!
Ысамыз, ысамыз,
Шөткемен ысамыз!

 

Киімді алып киеміз, біз киеміз, киеміз,
Киімді алып біз киеміз ұйқыдан тұрғанда!

 

Осылай мектепке жиналып біз барамыз, барамыз,
Мектепке біз барамыз ұйқыдан тұрғанда!